Energimuseet: Udstilling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Bohr 2013 > Arrangementer og udstillinger > Energimuseet: Udstilling

Udstilling på Energimuseet 23. marts-31. oktober 2013:

Et kvantespring til fremtiden – Niels Bohrs atommodel 100 år

I 2013 er det 100 år siden, at Niels Bohr udtænkte en model for atomets opbygning. Modellen, der synliggjorde teorien, er i dag kendt verden over af millioner af mennesker. Den er på mange måder blevet en væsentlig brik til en naturvidenskabelig forståelse af verden. I 1922 fik Niels Bohr Nobelprisen for "udforskningen af atomernes struktur og af den stråling, der udsendes fra dem."

Med vægt på Niels Bohrs bidrag tager udstillingen udgangspunkt i det videnskabelige arbejde, der i begyndelsen af det 20. århundrede blev udført for at nå en forståelse af atomernes opbygning. Udstillingen fokuserer herefter på Niels Bohrs deltagelse i det arbejde, der førte frem til at forklare fissionsprocessen og dermed det teoretiske grundlag for atombomben.

Niels Bohr ved tavlen

Niels Bohr ved tavlen
© Niels Bohr Institutet

Atomenergi til fredelig energiproduktion
Efter 1945 var Bohr meget optaget af, hvordan atomenergien fredelige anvendelse til energiproduktion kunne udvikles. Han var bekymret for atomkapløbet og skrev i 1950 "Det åbne brev" til FN. Her argumenterer han for, at en spredning af viden er det bedste grundlag for at undgå en optrapning med atomvåben. I årene efter spillede han en afgørende rolle for etableringen af CERN i 1954 og atomforsøgsstationen Risø i 1958.

Animationsfilm
Til udstillingen er der udarbejdet to animationsfilm:

  • Demonstration af Bohrs atommodel med kvantespring
  • Demonstration af fissionsprocessen.

De to animationsfilm vil efterfølgende kunne hentes på museets websted i sammenhæng med andet undervisningsmateriale.

Lysinstallationer
Til udstillingen er der kreeret to lysinstallationer, der viser spektrallinjerne for brint og helium.

Tilbage i 1800-tallet havde man opdaget, at forskellige grundstoffer i glødende tilstand udsender forskellige former for lys. Set gennem et gitter vil det give lysliner – også kaldet spektrallinjer – med bestemte afstande. Bohrs atommodel forklarede disse mønstre og gav i øvrigt forklaringen på opbygningen af det periodiske system.

Interaktive opstillinger
Udstillingen byder også på en række interaktive opstillinger, der demonstrerer forskellige fænomener, der knytter sig til Niels Bohrs arbejde.

På Energimuseet har publikum siden år 2000 kunnet opleve den 7 meter høje Van der Graff-accellerator, der i begyndelsen af 1950'erne blev bygget og stillet op på Niels Bohr Institutet. Van der Graff-acceleratoren står i dag i det lokale på museum, der kaldes Niels Bohr Tårnet.

Plakatudstilling
I tilknytning til udstillingen er der plakatudstilling med 12 af Mette Høst' billeder. Mette Høst er artist in residence ved Niels Bohr Institutet og har i en årrække arbejdet med at give forskningen et kunstnerisk udtryk.

Teoretisk partikelfysik og kosmologi © Mette Høst

Visualisering af teoretisk partikelfysik og kosmologi.
© Mette Høst

I løbet af året afholdes forskellige arrangementer på museet til markering af 100-året for Bohrs atommodel. Følg med på museets websted.

Energimuseet, Niels Bohr >> 

Artist in residence Mette Høst >>